Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι, σήμερα, εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται ή τα προϊόντα / υπηρεσίες που προμηθεύονται.

Διαφορετικοί προμηθευτές συμμετέχουν στη διαδικασία προμηθειών, δημιουργώντας ένα μοντέλο, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών, που οδηγούν στην παροχή του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες πιέσεις που πηγάζουν από τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μίας πολιτικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας., καθώς η επιτυχημένη εφαρμογής της αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. που δραστηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.