ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιπρόεδρος

H κα Παπαδοπούλου είναι Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ από τον Δεκέμβριο του 2011. Εντάχθηκε στην COSMOTE τον Σεπτέμβριο του 2005 ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και το 2008 ανέλαβε Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της COSMOTE. Πριν την COSMOTE, η κ. Παπαδοπούλου εργάστηκε στην Οικονομική Διεύθυνση της SHELL HELLAS S.A, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL στη θέση της Human Resources Manager. Τα επόμενα δέκα χρόνια κατείχε τη θέση της Human Resources Director και ήταν μέλος της Διοικητικής ομάδας των εταιριών MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO. Η κα Παπαδοπούλου είναι μέλος Δ.Σ. στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στην COSMOTE e-value, στην COSMOTE TV και κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου στην OTE Academy και την COSMOTE Technical Services. Τον Ιανουάριο του 2023 εξελέγη ομόφωνα ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο). Επιπλέον, είναι μέλος της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Δεκέμβριο του 2023, η κα Παπαδοπούλου απέσπασε τη διάκριση «Human Resources Manager of the Year 2023» στο θεσμό των Manager of the Year Awards, που κάθε χρόνο τιμά ανώτατα στελέχη που έχουν ξεχωρίσει με τα επιτεύγματά τους. Είναι απόφοιτος Business Administration and Finance από το Deree College.