ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Έλενα Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Μαζαράκης

Μέλος

Παναγιώτης Γαβριηλίδης

Μέλος

Χρήστος Χριστοδούλου

Μέλος